Σύμφωνα με  τις Διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες (GOLD-2014) προκειμένου να αποφασιστεί η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή πρέπει να επιβεβαιωθεί η διάγνωση και να σταδιοποιηθεί η βαρύτητα της νόσου:
α) Σπιρομετρική κατηγοριοποίηση
• GOLD I, Ήπια ΧΑΠ: FEV1/FVC <70%, FEV1 ≥ 80% της προβλεπόμενης τιμής, Με χρόνια συμπτώματα (βήχας, παραγωγή πτυέλων)
• GOLD II, Μέτρια ΧΑΠ: FEV1/FVC <70%, 50% ≤ FEV1 < 80% της προβλεπόμενης τιμής, Με χρόνια συμπτώματα
• GOLD III, Βαριά ΧΑΠ: FEV1/FVC <70%, 30% ≤ FEV1 < 50% της προβλεπόμενης τιμής, Με χρόνια συμπτώματα
• GOLD IV, Πολύ βαριά ΧΑΠ: FEV1/FVC <70%, FEV1 < 30% της προβλεπόμενης τιμής, ή FEV1 < 50% της προβλεπόμενης τιμής συνοδευόμενο από αναπνευστική ανεπάρκεια ή κλινικά συμπτώματα δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας
β) Καταγραφή των παροξύνσεων του προηγούμενου έτους
γ) Αξιολόγηση της βαρύτητας των συμπτωμάτων
• Τροποποιημένη κλίμακα Medical Research Council (mMRC)
• Τεστ Αξιολόγησης για τη ΧΑΠ (COPD Assesment Test, CAT)

Συνθήκη Εισαγωγής στο ΘΠΣ:

FEV1/FVC <70%
Xρόνια συμπτώματα (βήχας, παραγωγή πτυέλων)

Συνοδευτικά αρχεία:

Βασικές αρχές χορήγησης βρογχοδιασταλτικών :
• Θεωρούνται φάρμακα 1ης εκλογής για τη ΧΑΠ και έχουν ένδειξη για κάθε στάδιό της
• Μειώνουν τον τόνο των λείων μυικών ινών 
• Aυξάνουν τον FEV1 
• Mειώνουν τη δυναμική υπερδιάταση 
• Aυξάνουν την ικανότητα για άσκηση
• Η μη σπιρομετρική αναστρεψιμότητα δε θεωρείται κριτήριο μη χορήγησης
• Βελτιώνουν την ποιότητα ζωής 
• Eλαττώνουν τη δύσπνοια 
• Mειώνουν τη συχνότητα των παροξύνσεων
• Σε σταθερή χορήγηση τα μακράς δράσης επιτυγχάνουν καλύτερη συμμόρφωση και είναι πιο αποτελεσματικά συγκριτικά με τα βραχείας δράσης
• Κατ’ επίκληση χορήγηση: μόνο τα βραχείας δράσης 
• Η προσθήκη φαρμάκων είναι συνήθως λιγότερο αποτελεσματική συγκριτικά με τη μονοθεραπεία σε ασθενή που δεν ελάμβανε προηγουμένως αγωγή
• Ο συνδυασμός βρογχοδιασταλτικών είναι αποτελεσματικότερος από την αύξηση της δοσολογίας του ενός 
• Η επίδειξη της συσκευής και η εκπαίδευση του ασθενούς είναι κομβικής σημασίας

Βασικές αρχές χορήγησης εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών :
• Μόνο μέτριες ή μεγάλες δόσεις έχουν δοκιμαστεί σε μακροχρόνιες κλινικές μελέτες.
• Η σταθερή χορήγησή τους βελτιώνει τα συμπτώματα, την ποιότητα ζωής  και μειώνει τη συχνότητα των παροξυσμών. Δε βελτιώνει  το ρυθμό έκπτωσεις του FEV1 oύτε τη θνητότητα.

Κωδικός ICD10 Περιγραφή Αγγλική περιγραφή