Σε όλες τις περιπτώσεις θεραπείας της οστεοπόρωσης κρίνεται σκόπιμη η συγχορήγηση 400-800 IU βιταμίνης D3 ή ισοδύναμου αναλόγου βιταμίνης D, αλλά και η πρόσληψη (διαιτητική ή/και φαρμακευτική) 1200 mg ασβεστίου. Σκόπιμη επίσης κρίνεται και η συνεχής σύσταση για σωματική άσκηση, αποφυγή καπνίσματος και κατάχρησης αλκοόλ, καθώς και η προφύλαξη από τον κίνδυνο πτώσεων.

Συνθήκη Εισαγωγής στο ΘΠΣ:

Άνδρας με οστεοπόρωση με ή χωρίς κάταγμα κατά τη διάγνωση

Εργαλείο εκτίμησης κινδύνου κατάγματος

FRAX ® Εργαλείο αξιολόγησης του κινδύνου κατάγματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Συνοδευτικά αρχεία:
Διαγνωστικός_και_θεραπευτικός_αλγόριθμος_οστεοπόρωσης_v2013.pdf
MDC_08_005-ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ-ΑΝΔΡΕΣ-ΜΕ_Η_ΧΩΡΙΣ_ΚΑΤΑΓΜΑ-ver7.pdf Γενικές Πληροφορίες - Πρότυπο Αρχείο Excel Θεραπευτικού Πρωτοκόλλου Συνταγογράφησης
ΚΛΙΝΙΚΟ_ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ.pdf Εκπαιδευτικό Υλικό

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ: Denosumab (XGEVA, inj.sol. 120mg): χορηγείται σε ενήλικες με οστικές μεταστάσεις από συμπαγείς όγκους - Denosumab (PROLIA, inj.sol. 60mg): θεραπεία της οστικής απώλειας που σχετίζεται µε ορµονικό αποκλεισµό σε άνδρες µε καρκίνο του προστάτη, οι οποίοι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων. Ibandronic acid (BONDRONAT, inj.sol. 6mg): χορηγείται σε ενήλικες για, α) την πρόληψη σκελετικών συμβαμάτων (παθολογικών καταγμάτων, οστικών επιπλοκών που απαιτούν ακτινοθεραπεία ή χειρουργική επέμβαση) σε ασθενείς με καρκίνο μαστού και οστικές μεταστάσεις και β) τη θεραπεία της υπερασβεστιαιμίας που οφείλεται σε νεοπλασία με ή χωρίς μεταστάσεις - Ibandronic acid (BONDRONAT, 50mg): χορηγείται σε ενήλικες για την πρόληψη σκελετικών συμβαμάτων (παθολογικών καταγμάτων, οστικών επιπλοκών που απαιτούν ακτινοθεραπεία ή χειρουργική επέμβαση) σε ασθενείς με καρκίνο μαστού και οστικές μεταστάσεις - IASIBON: είναι ουσιωδώς όμοιο φάρμακο με το BONDRONAT. Zoledronic acid: χορηγείται σε ενήλικες ασθενείς με προχωρημένου σταδίου κακοήθειες που εμπλέκουν τα οστά. Risedronic acid (ACTONEL, 30mg): χορηγείται για τη θεραπεία της Νόσου Paget των οστών

Κωδικός ICD10 Περιγραφή Αγγλική περιγραφή
M48.4 Κάταγμα από καταπόνηση των σπονδύλων Fatigue fracture of vertebra
M48.5 Συμπιεστικό κάταγμα των σπονδύλων, που δεν ταξινομείται αλλού Collapsed vertebra, not elsewhere classified
M80.2 Οστεοπόρωση από ακινητοποίηση με παθολογικό κάταγμα Osteoporosis of disuse with pathological fracture
M80.3 Οστεοπόρωση από μετεγχειρητική δυσαπορρόφηση με παθολογικό κάταγμα Postsurgical malabsorption osteoporosis with path fracture
M80.4 Φαρμακευτική οστεοπόρωση με παθολογικό κάταγμα Drug-induced osteoporosis with pathological fracture
M80.5 Ιδιοπαθής οστεοπόρωση με παθολογικό κάταγμα Idiopathic osteoporosis with pathological fracture
M80.8 Άλλες μορφές οστεοπόρωσης με παθολογικό κάταγμα Other osteoporosis with pathological fracture
M80.9 Οστεοπόρωση με παθολογικό κάταγμα, μη καθορισμένη Unspecified osteoporosis with pathological fracture
M81.2 Οστεοπόρωση από ακινητοποίηση Osteoporosis of disuse
M81.3 Οστεοπόρωση από μετεγχειρητική δυσαπορρόφηση Postsurgical malabsorption osteoporosis
M81.4 Φαρμακευτική οστεοπόρωση Drug-induced osteoporosis
M81.5 Ιδιοπαθής οστεοπόρωση Idiopathic osteoporosis
M81.6 Εντοπισμένη οστεοπόρωση [Lequesne] Localized osteoporosis [Lequesne]
M81.8 Άλλη οστεοπόρωση Other osteoporosis
M81.9 Οστεοπόρωση, μη καθορισμένη Osteoporosis, unspecified
M82.1* Οστεοπόρωση σε ενδοκρινικές διαταραχές (E00-E34+) Osteoporosis in endocrine disorders
M82.8* Οστεοπόρωση σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού Osteoporosis in other diseases classified elsewhere
S22.0 Κάταγμα θωρακικού σπονδύλου Fracture of thoracic vertebra
S22.1 Πολλαπλά κατάγματα της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης Multiple fractures of thoracic spine
S22.3 Κάταγμα πλευράς Fracture of rib
S22.4 Πολλαπλά κατάγματα πλευρών Multiple fractures of ribs
S32.0 Κάταγμα οσφυϊκού σπόνδυλου Fracture of lumbar vertebra
S32.3 Κάταγμα του λαγόνιου οστού Fracture of ilium
S32.4 Κάταγμα της κοτύλης (του μηριαίου) Fracture of acetabulum
S32.5 Κάταγμα του ηβικού οστού Fracture of pubis
S32.7 Πολλαπλά κατάγματα της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης και της πυέλου Multiple fractures of lumbar spine and pelvis
S32.8 Κάταγμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης και της πυέλου Fracture of oth and unspec parts of lumbar spine and pelvis
S42.0 Κάταγμα της κλείδας Fracture of clavicle
S42.1 Κάταγμα της ωμοπλάτης Fracture of scapula
S42.2 Κάταγμα του άνω άκρου του βραχιόνιου οστού Fracture of upper end of humerus
S42.3 Κάταγμα της διάφυσης του βραχιόνιου οστού Fracture of shaft of humerus
S42.4 Κάταγμα του κάτω άκρου του βραχιόνιου οστού Fracture of lower end of humerus
S42.7 Πολλαπλά κατάγματα της κλείδας, της ωμοπλάτης και του βραχιόνιου οστού Multiple fractures of clavicle, scapula and humerus
S42.8 Κάταγμα άλλων τμημάτων του ώμου και του βραχίονα Fracture of other parts of shoulder and upper arm
S42.9 Κάταγμα της ωμικής ζώνης, μη καθορισμένου τμήματος Fracture of shoulder girdle, part unspecified
S52.0 Κάταγμα του άνω άκρου της ωλένης Fracture of upper end of ulna
S52.1 Κάταγμα του άνω άκρου της κερκίδας Fracture of upper end of radius
S52.2 Κάταγμα της διάφυσης της ωλένης Fracture of shaft of ulna
S52.3 Κάταγμα της διάφυσης της κερκίδας Fracture of shaft of radius
S52.4 Κάταγμα των διαφύσεων αμφότερων της ωλένης και της κερκίδας Fracture of shafts of both ulna and radius
S52.5 Κάταγμα του κάτω άκρου της κερκίδας Fracture of lower end of radius
S52.6 Κάταγμα του κάτω άκρου αμφότερων της ωλένης και της κερκίδας Fracture of lower end of both ulna and radius
S52.7 Πολλαπλά κατάγματα του αντιβραχίου Multiple fractures of forearm
S52.8 Κάταγμα άλλων τμημάτων του αντιβραχίου Fracture of other parts of forearm
S52.9 Κάταγμα του αντιβραχίου, τμήμα μη καθορισμένο Fracture of forearm, part unspecified
S62.1 Κάταγμα άλλου(ων) οστού(ών) του καρπού Fracture of other carpal bone(s)
S72.1 Περιτροχντήριο κάταγμα Pertrochanteric fracture
S72.2 Υποτροχαντήριο κάταγμα Subtrochanteric fracture
S72.3 Κάταγμα της διάφυσης του μηριαίου οστού Fracture of shaft of femur
S72.4 Κάταγμα του κατώτερου άκρου του μηριαίου οστού Fracture of lower end of femur
S72.7 Πολλαπλά κατάγματα του μηριαίου οστού Multiple fractures of femur
S72.8 Κατάγματα άλλων τμημάτων του μηριαίου οστού Fractures of other parts of femur
S72.9 Κάταγμα του μηριαίου οστού, τμήμα μη καθορισμένο Fracture of femur, part unspecified
S82.1 Κάταγμα του άνω άκρου του οστού της κνήμης Fracture of upper end of tibia
S82.2 Κάταγμα της διάφυσης του οστού της κνήμης Fracture of shaft of tibia
S82.3 Κάταγμα του κάτω άκρου του οστού της κνήμης Fracture of lower end of tibia
S82.4 Κάταγμα της περόνης μόνο Fracture of fibula alone
S82.5 Κάταγμα του έσω σφυρού Fracture of medial malleolus
S82.6 Κάταγμα του έξω σφυρού Fracture of lateral malleolus
S82.7 Πολλαπλά κατάγματα της κνήμης Multiple fractures of lower leg
S82.8 Κατάγματα άλλων τμημάτων της κνήμης Fractures of other parts of lower leg
S82.9 Κάταγμα της κνήμης, τμήμα μη καθορισμένο Fracture of lower leg, part unspecified
S92.0 Κάταγμα της πτέρνας Fracture of calcaneus
S92.1 Κάταγμα του αστράγαλου Fracture of talus
S92.9 Κάταγμα του άκρου πόδα, μη καθορισμένο Fracture of foot, unspecified

Σε όλες τις περιπτώσεις θεραπείας της οστεοπόρωσης κρίνεται σκόπιμη η συγχορήγηση 400-800 IU βιταμίνης D3 ή ισοδύναμου αναλόγου βιταμίνης D, αλλά και η πρόσληψη (διαιτητική ή/και φαρμακευτική) 1200 mg ασβεστίου. Σκόπιμη επίσης κρίνεται και η συνεχής σύσταση για σωματική άσκηση, αποφυγή καπνίσματος και κατάχρησης αλκοόλ, καθώς και η προφύλαξη από τον κίνδυνο πτώσεων.

Συνθήκη Εισαγωγής στο ΘΠΣ:

Oστεοπόρωση με κάταγμα κατά τη διάγνωση - Ισχίου

Εργαλείο εκτίμησης κινδύνου κατάγματος

FRAX ® Εργαλείο αξιολόγησης του κινδύνου κατάγματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Συνοδευτικά αρχεία:
MDC_08_003-ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ-ΜΕ_ΚΑΤΑΓΜΑ-ΙΣΧΙΟΥ-ver8.pdf Γενικές Πληροφορίες - Πρότυπο Αρχείο Excel Θεραπευτικού Πρωτοκόλλου Συνταγογράφησης
ΚΛΙΝΙΚΟ_ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ.pdf Εκπαιδευτικό Υλικό
Διαγνωστικός_και_θεραπευτικός_αλγόριθμος_οστεοπόρωσης_v2013.pdf

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ: Denosumab (XGEVA, inj.sol. 120mg): χορηγείται σε ενήλικες με οστικές μεταστάσεις από συμπαγείς όγκους - Denosumab (PROLIA, inj.sol. 60mg): θεραπεία της οστικής απώλειας που σχετίζεται µε ορµονικό αποκλεισµό σε άνδρες µε καρκίνο του προστάτη, οι οποίοι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων. Ibandronic acid (BONDRONAT, inj.sol. 6mg): χορηγείται σε ενήλικες για, α) την πρόληψη σκελετικών συμβαμάτων (παθολογικών καταγμάτων, οστικών επιπλοκών που απαιτούν ακτινοθεραπεία ή χειρουργική επέμβαση) σε ασθενείς με καρκίνο μαστού και οστικές μεταστάσεις και β) τη θεραπεία της υπερασβεστιαιμίας που οφείλεται σε νεοπλασία με ή χωρίς μεταστάσεις - Ibandronic acid (BONDRONAT, 50mg): χορηγείται σε ενήλικες για την πρόληψη σκελετικών συμβαμάτων (παθολογικών καταγμάτων, οστικών επιπλοκών που απαιτούν ακτινοθεραπεία ή χειρουργική επέμβαση) σε ασθενείς με καρκίνο μαστού και οστικές μεταστάσεις - IASIBON: είναι ουσιωδώς όμοιο φάρμακο με το BONDRONAT. Zoledronic acid: χορηγείται σε ενήλικες ασθενείς με προχωρημένου σταδίου κακοήθειες που εμπλέκουν τα οστά. Risedronic acid (ACTONEL, 30mg): χορηγείται για τη θεραπεία της Νόσου Paget των οστών

Κωδικός ICD10 Περιγραφή Αγγλική περιγραφή
M80.0 Μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση με παθολογικό κάταγμα Postmenopausal osteoporosis with pathological fracture
M80.1 Οστεοπόρωση μετά από αφαίρεση των ωοθηκών με παθολογικό κάταγμα Postoophorectomy osteoporosis with pathological fracture
M80.2 Οστεοπόρωση από ακινητοποίηση με παθολογικό κάταγμα Osteoporosis of disuse with pathological fracture
M80.3 Οστεοπόρωση από μετεγχειρητική δυσαπορρόφηση με παθολογικό κάταγμα Postsurgical malabsorption osteoporosis with path fracture
M80.4 Φαρμακευτική οστεοπόρωση με παθολογικό κάταγμα Drug-induced osteoporosis with pathological fracture
M80.5 Ιδιοπαθής οστεοπόρωση με παθολογικό κάταγμα Idiopathic osteoporosis with pathological fracture
M80.8 Άλλες μορφές οστεοπόρωσης με παθολογικό κάταγμα Other osteoporosis with pathological fracture
M80.9 Οστεοπόρωση με παθολογικό κάταγμα, μη καθορισμένη Unspecified osteoporosis with pathological fracture
S32.4 Κάταγμα της κοτύλης (του μηριαίου) Fracture of acetabulum
S72.0 Κάταγμα του αυχένα του μηριαίου οστού Fracture of neck of femur
S72.1 Περιτροχντήριο κάταγμα Pertrochanteric fracture
S72.2 Υποτροχαντήριο κάταγμα Subtrochanteric fracture
S72.3 Κάταγμα της διάφυσης του μηριαίου οστού Fracture of shaft of femur
S72.4 Κάταγμα του κατώτερου άκρου του μηριαίου οστού Fracture of lower end of femur
S72.7 Πολλαπλά κατάγματα του μηριαίου οστού Multiple fractures of femur
S72.8 Κατάγματα άλλων τμημάτων του μηριαίου οστού Fractures of other parts of femur
S72.9 Κάταγμα του μηριαίου οστού, τμήμα μη καθορισμένο Fracture of femur, part unspecified

Σε όλες τις περιπτώσεις θεραπείας της οστεοπόρωσης κρίνεται σκόπιμη η συγχορήγηση 400-800 IU βιταμίνης D3 ή ισοδύναμου αναλόγου βιταμίνης D, αλλά και η πρόσληψη (διαιτητική ή/και φαρμακευτική) 1200 mg ασβεστίου. Σκόπιμη επίσης κρίνεται και η συνεχής σύσταση για σωματική άσκηση, αποφυγή καπνίσματος και κατάχρησης αλκοόλ, καθώς και η προφύλαξη από τον κίνδυνο πτώσεων.

Συνθήκη Εισαγωγής στο ΘΠΣ: Οστεοπόρωση με κάταγμα κατά τη διάγνωση - Μη Σπονδυλικό Εργαλείο εκτίμησης κινδύνου κατάγματος FRAX ® Εργαλείο αξιολόγησης του κινδύνου κατάγματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Συνοδευτικά αρχεία:
Διαγνωστικός_και_θεραπευτικός_αλγόριθμος_οστεοπόρωσης_v2013.pdf
MDC_08_002-ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ-ΜΕ ΚΑΤΑΓΜΑ-ΜΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΟ-ver7.pdf Γενικές Πληροφορίες - Πρότυπο Αρχείο Excel Θεραπευτικού Πρωτοκόλλου Συνταγογράφησης
ΚΛΙΝΙΚΟ_ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ.pdf Εκπαιδευτικό Υλικό

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ: Denosumab (XGEVA, inj.sol. 120mg): χορηγείται σε ενήλικες με οστικές μεταστάσεις από συμπαγείς όγκους - Denosumab (PROLIA, inj.sol. 60mg): θεραπεία της οστικής απώλειας που σχετίζεται µε ορµονικό αποκλεισµό σε άνδρες µε καρκίνο του προστάτη, οι οποίοι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων. Ibandronic acid (BONDRONAT, inj.sol. 6mg): χορηγείται σε ενήλικες για, α) την πρόληψη σκελετικών συμβαμάτων (παθολογικών καταγμάτων, οστικών επιπλοκών που απαιτούν ακτινοθεραπεία ή χειρουργική επέμβαση) σε ασθενείς με καρκίνο μαστού και οστικές μεταστάσεις και β) τη θεραπεία της υπερασβεστιαιμίας που οφείλεται σε νεοπλασία με ή χωρίς μεταστάσεις - Ibandronic acid (BONDRONAT, 50mg): χορηγείται σε ενήλικες για την πρόληψη σκελετικών συμβαμάτων (παθολογικών καταγμάτων, οστικών επιπλοκών που απαιτούν ακτινοθεραπεία ή χειρουργική επέμβαση) σε ασθενείς με καρκίνο μαστού και οστικές μεταστάσεις - IASIBON: είναι ουσιωδώς όμοιο φάρμακο με το BONDRONAT. Zoledronic acid: χορηγείται σε ενήλικες ασθενείς με προχωρημένου σταδίου κακοήθειες που εμπλέκουν τα οστά. Risedronic acid (ACTONEL, 30mg): χορηγείται για τη θεραπεία της Νόσου Paget των οστών

Κωδικός ICD10 Περιγραφή Αγγλική περιγραφή
M80.0 Μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση με παθολογικό κάταγμα Postmenopausal osteoporosis with pathological fracture
M80.1 Οστεοπόρωση μετά από αφαίρεση των ωοθηκών με παθολογικό κάταγμα Postoophorectomy osteoporosis with pathological fracture
M80.2 Οστεοπόρωση από ακινητοποίηση με παθολογικό κάταγμα Osteoporosis of disuse with pathological fracture
M80.3 Οστεοπόρωση από μετεγχειρητική δυσαπορρόφηση με παθολογικό κάταγμα Postsurgical malabsorption osteoporosis with path fracture
M80.4 Φαρμακευτική οστεοπόρωση με παθολογικό κάταγμα Drug-induced osteoporosis with pathological fracture
M80.5 Ιδιοπαθής οστεοπόρωση με παθολογικό κάταγμα Idiopathic osteoporosis with pathological fracture
M80.8 Άλλες μορφές οστεοπόρωσης με παθολογικό κάταγμα Other osteoporosis with pathological fracture
M80.9 Οστεοπόρωση με παθολογικό κάταγμα, μη καθορισμένη Unspecified osteoporosis with pathological fracture
M84.3 Κάταγμα από καταπόνηση, που δεν ταξινομείται αλλού Stress fracture, not elsewhere classified
M84.4 Παθολογικό κάταγμα, που δεν ταξινομείται αλλού Pathological fracture, not elsewhere classified
S22.3 Κάταγμα πλευράς Fracture of rib
S22.4 Πολλαπλά κατάγματα πλευρών Multiple fractures of ribs
S32.3 Κάταγμα του λαγόνιου οστού Fracture of ilium
S32.4 Κάταγμα της κοτύλης (του μηριαίου) Fracture of acetabulum
S32.5 Κάταγμα του ηβικού οστού Fracture of pubis
S42.0 Κάταγμα της κλείδας Fracture of clavicle
S42.1 Κάταγμα της ωμοπλάτης Fracture of scapula
S42.2 Κάταγμα του άνω άκρου του βραχιόνιου οστού Fracture of upper end of humerus
S42.3 Κάταγμα της διάφυσης του βραχιόνιου οστού Fracture of shaft of humerus
S42.4 Κάταγμα του κάτω άκρου του βραχιόνιου οστού Fracture of lower end of humerus
S42.7 Πολλαπλά κατάγματα της κλείδας, της ωμοπλάτης και του βραχιόνιου οστού Multiple fractures of clavicle, scapula and humerus
S42.8 Κάταγμα άλλων τμημάτων του ώμου και του βραχίονα Fracture of other parts of shoulder and upper arm
S42.9 Κάταγμα της ωμικής ζώνης, μη καθορισμένου τμήματος Fracture of shoulder girdle, part unspecified
S52.0 Κάταγμα του άνω άκρου της ωλένης Fracture of upper end of ulna
S52.1 Κάταγμα του άνω άκρου της κερκίδας Fracture of upper end of radius
S52.2 Κάταγμα της διάφυσης της ωλένης Fracture of shaft of ulna
S52.3 Κάταγμα της διάφυσης της κερκίδας Fracture of shaft of radius
S52.4 Κάταγμα των διαφύσεων αμφότερων της ωλένης και της κερκίδας Fracture of shafts of both ulna and radius
S52.5 Κάταγμα του κάτω άκρου της κερκίδας Fracture of lower end of radius
S52.6 Κάταγμα του κάτω άκρου αμφότερων της ωλένης και της κερκίδας Fracture of lower end of both ulna and radius
S52.7 Πολλαπλά κατάγματα του αντιβραχίου Multiple fractures of forearm
S52.8 Κάταγμα άλλων τμημάτων του αντιβραχίου Fracture of other parts of forearm
S52.9 Κάταγμα του αντιβραχίου, τμήμα μη καθορισμένο Fracture of forearm, part unspecified
S62.1 Κάταγμα άλλου(ων) οστού(ών) του καρπού Fracture of other carpal bone(s)
S82.1 Κάταγμα του άνω άκρου του οστού της κνήμης Fracture of upper end of tibia
S82.2 Κάταγμα της διάφυσης του οστού της κνήμης Fracture of shaft of tibia
S82.3 Κάταγμα του κάτω άκρου του οστού της κνήμης Fracture of lower end of tibia
S82.4 Κάταγμα της περόνης μόνο Fracture of fibula alone
S82.5 Κάταγμα του έσω σφυρού Fracture of medial malleolus
S82.6 Κάταγμα του έξω σφυρού Fracture of lateral malleolus
S82.7 Πολλαπλά κατάγματα της κνήμης Multiple fractures of lower leg
S82.8 Κατάγματα άλλων τμημάτων της κνήμης Fractures of other parts of lower leg
S82.9 Κάταγμα της κνήμης, τμήμα μη καθορισμένο Fracture of lower leg, part unspecified
S92.0 Κάταγμα της πτέρνας Fracture of calcaneus
S92.1 Κάταγμα του αστράγαλου Fracture of talus
S92.9 Κάταγμα του άκρου πόδα, μη καθορισμένο Fracture of foot, unspecified

Σε όλες τις περιπτώσεις θεραπείας της οστεοπόρωσης κρίνεται σκόπιμη η συγχορήγηση 400-800 IU βιταμίνης D3 ή ισοδύναμου αναλόγου βιταμίνης D, αλλά και η πρόσληψη (διαιτητική ή/και φαρμακευτική) 1200 mg ασβεστίου. Σκόπιμη επίσης κρίνεται και η συνεχής σύσταση για σωματική άσκηση, αποφυγή καπνίσματος και κατάχρησης αλκοόλ, καθώς και η προφύλαξη από τον κίνδυνο πτώσεων.

Συνθήκη Εισαγωγής στο ΘΠΣ:

Oστεοπόρωση με κάταγμα κατά τη διάγνωση - Σπονδυλικό

Εργαλείο εκτίμησης κινδύνου κατάγματος

FRAX ® Εργαλείο αξιολόγησης του κινδύνου κατάγματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Συνοδευτικά αρχεία:
Διαγνωστικός_και_θεραπευτικός_αλγόριθμος_οστεοπόρωσης_v2013.pdf
MDC_08_001-ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ-ΜΕ ΚΑΤΑΓΜΑ-ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΟ_ver7.pdf Γενικές Πληροφορίες - Πρότυπο Αρχείο Excel Θεραπευτικού Πρωτοκόλλου Συνταγογράφησης
ΚΛΙΝΙΚΟ_ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ.pdf Εκπαιδευτικό Υλικό

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ: Denosumab (XGEVA, inj.sol. 120mg): χορηγείται σε ενήλικες με οστικές μεταστάσεις από συμπαγείς όγκους - Denosumab (PROLIA, inj.sol. 60mg): θεραπεία της οστικής απώλειας που σχετίζεται µε ορµονικό αποκλεισµό σε άνδρες µε καρκίνο του προστάτη, οι οποίοι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων. Ibandronic acid (BONDRONAT, inj.sol. 6mg): χορηγείται σε ενήλικες για, α) την πρόληψη σκελετικών συμβαμάτων (παθολογικών καταγμάτων, οστικών επιπλοκών που απαιτούν ακτινοθεραπεία ή χειρουργική επέμβαση) σε ασθενείς με καρκίνο μαστού και οστικές μεταστάσεις και β) τη θεραπεία της υπερασβεστιαιμίας που οφείλεται σε νεοπλασία με ή χωρίς μεταστάσεις - Ibandronic acid (BONDRONAT, 50mg): χορηγείται σε ενήλικες για την πρόληψη σκελετικών συμβαμάτων (παθολογικών καταγμάτων, οστικών επιπλοκών που απαιτούν ακτινοθεραπεία ή χειρουργική επέμβαση) σε ασθενείς με καρκίνο μαστού και οστικές μεταστάσεις - IASIBON: είναι ουσιωδώς όμοιο φάρμακο με το BONDRONAT. Zoledronic acid: χορηγείται σε ενήλικες ασθενείς με προχωρημένου σταδίου κακοήθειες που εμπλέκουν τα οστά. Risedronic acid (ACTONEL, 30mg): χορηγείται για τη θεραπεία της Νόσου Paget των οστών

Κωδικός ICD10 Περιγραφή Αγγλική περιγραφή
M48.4 Κάταγμα από καταπόνηση των σπονδύλων Fatigue fracture of vertebra
M48.5 Συμπιεστικό κάταγμα των σπονδύλων, που δεν ταξινομείται αλλού Collapsed vertebra, not elsewhere classified
M80.0 Μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση με παθολογικό κάταγμα Postmenopausal osteoporosis with pathological fracture
M80.1 Οστεοπόρωση μετά από αφαίρεση των ωοθηκών με παθολογικό κάταγμα Postoophorectomy osteoporosis with pathological fracture
M80.2 Οστεοπόρωση από ακινητοποίηση με παθολογικό κάταγμα Osteoporosis of disuse with pathological fracture
M80.3 Οστεοπόρωση από μετεγχειρητική δυσαπορρόφηση με παθολογικό κάταγμα Postsurgical malabsorption osteoporosis with path fracture
M80.4 Φαρμακευτική οστεοπόρωση με παθολογικό κάταγμα Drug-induced osteoporosis with pathological fracture
M80.5 Ιδιοπαθής οστεοπόρωση με παθολογικό κάταγμα Idiopathic osteoporosis with pathological fracture
M80.8 Άλλες μορφές οστεοπόρωσης με παθολογικό κάταγμα Other osteoporosis with pathological fracture
M80.9 Οστεοπόρωση με παθολογικό κάταγμα, μη καθορισμένη Unspecified osteoporosis with pathological fracture
S22.0 Κάταγμα θωρακικού σπονδύλου Fracture of thoracic vertebra
S22.1 Πολλαπλά κατάγματα της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης Multiple fractures of thoracic spine
S32.0 Κάταγμα οσφυϊκού σπόνδυλου Fracture of lumbar vertebra
S32.7 Πολλαπλά κατάγματα της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης και της πυέλου Multiple fractures of lumbar spine and pelvis
S32.8 Κάταγμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης και της πυέλου Fracture of oth and unspec parts of lumbar spine and pelvis

Σε όλες τις περιπτώσεις θεραπείας της οστεοπόρωσης κρίνεται σκόπιμη η συγχορήγηση 400-800 IU βιταμίνης D3 ή ισοδύναμου αναλόγου βιταμίνης D, αλλά και η πρόσληψη (διαιτητική ή/και φαρμακευτική) 1200 mg ασβεστίου. Σκόπιμη επίσης κρίνεται και η συνεχής σύσταση για σωματική άσκηση, αποφυγή καπνίσματος και κατάχρησης αλκοόλ, καθώς και η προφύλαξη από τον κίνδυνο πτώσεων.

Συνθήκη Εισαγωγής στο ΘΠΣ: Oστεοπόρωση χωρίς κάταγμα κατά τη διάγνωση

Εργαλείο εκτίμησης κινδύνου κατάγματος

FRAX ® Εργαλείο αξιολόγησης του κινδύνου κατάγματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Συνοδευτικά αρχεία:
Διαγνωστικός_και_θεραπευτικός_αλγόριθμος_οστεοπόρωσης_v2013.pdf
MDC_08_004-ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ-ΧΩΡΙΣ_ΚΑΤΑΓΜΑ-ver7.pdf Γενικές Πληροφορίες - Πρότυπο Αρχείο Excel Θεραπευτικού Πρωτοκόλλου Συνταγογράφησης
ΚΛΙΝΙΚΟ_ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ.pdf Εκπαιδευτικό Υλικό

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ: Denosumab (XGEVA, inj.sol. 120mg): χορηγείται σε ενήλικες με οστικές μεταστάσεις από συμπαγείς όγκους - Denosumab (PROLIA, inj.sol. 60mg): θεραπεία της οστικής απώλειας που σχετίζεται µε ορµονικό αποκλεισµό σε άνδρες µε καρκίνο του προστάτη, οι οποίοι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων. Ibandronic acid (BONDRONAT, inj.sol. 6mg): χορηγείται σε ενήλικες για, α) την πρόληψη σκελετικών συμβαμάτων (παθολογικών καταγμάτων, οστικών επιπλοκών που απαιτούν ακτινοθεραπεία ή χειρουργική επέμβαση) σε ασθενείς με καρκίνο μαστού και οστικές μεταστάσεις και β) τη θεραπεία της υπερασβεστιαιμίας που οφείλεται σε νεοπλασία με ή χωρίς μεταστάσεις - Ibandronic acid (BONDRONAT, 50mg): χορηγείται σε ενήλικες για την πρόληψη σκελετικών συμβαμάτων (παθολογικών καταγμάτων, οστικών επιπλοκών που απαιτούν ακτινοθεραπεία ή χειρουργική επέμβαση) σε ασθενείς με καρκίνο μαστού και οστικές μεταστάσεις - IASIBON: είναι ουσιωδώς όμοιο φάρμακο με το BONDRONAT. Zoledronic acid: χορηγείται σε ενήλικες ασθενείς με προχωρημένου σταδίου κακοήθειες που εμπλέκουν τα οστά. Risedronic acid (ACTONEL, 30mg): χορηγείται για τη θεραπεία της Νόσου Paget των οστών

Κωδικός ICD10 Περιγραφή Αγγλική περιγραφή
M81.0 Μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση Postmenopausal osteoporosis
M81.1 Οστεοπόρωση μετά από αφαίρεση των ωοθηκών Postoophorectomy osteoporosis
M81.2 Οστεοπόρωση από ακινητοποίηση Osteoporosis of disuse
M81.3 Οστεοπόρωση από μετεγχειρητική δυσαπορρόφηση Postsurgical malabsorption osteoporosis
M81.4 Φαρμακευτική οστεοπόρωση Drug-induced osteoporosis
M81.5 Ιδιοπαθής οστεοπόρωση Idiopathic osteoporosis
M81.6 Εντοπισμένη οστεοπόρωση [Lequesne] Localized osteoporosis [Lequesne]
M81.8 Άλλη οστεοπόρωση Other osteoporosis
M81.9 Οστεοπόρωση, μη καθορισμένη Osteoporosis, unspecified
M82.1* Οστεοπόρωση σε ενδοκρινικές διαταραχές (E00-E34+) Osteoporosis in endocrine disorders
M82.8* Οστεοπόρωση σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού Osteoporosis in other diseases classified elsewhere