Σύμφωνα με τα κριτήρια ASAS Αξονική Σπονδυλαρθρίτιδα (ΣπΑ) έχουν όσοι ασθενείς (με ηλικία έναρξης νόσου <45 έτη) πάσχουν από οσφυλαγία ≥3 μήνες και παρουσιάζουν:
Ι. απεικονιστικά ιερολαγονίτιδα ΚΑΙ ≥1 από τα χαρακτηριστικά ΣπΑ:
-Φλεγμονώδη οσφυαλγία -Αρθρίτιδα -Ενθεσίτιδα (Αχίλλειος) -Ραγοειδίτιδα -Δακτυλίτιδα -Ψωρίαση -Ν. Crohn’s/Ελκώδης κολίτιδα -Απάντηση στα ΜΣΑΦ -Οικογενειακό ιστορικό ΣπΑ -HLA-B27 -Αυξημένη CRP
Ή ΙΙ. HLA-B27 ΚΑΙ ≥2 από τα παραπάνω χαρακτηριστικά ΣπΑ
Η Αξονική Σπονδυλαρθρίτιδα (ΑΣ) διακρίνεται σε νόσο με αξονική μόνον προσβολή και σε νόσο με συνυπάρχουσα περιφερική προσβολή ή/και ενθεσοπάθεια. Θεραπευτικός στόχος είναι η χαμηλή ενεργότητα της νόσου όπως εκτιμάται με αντικειμενικούς δείκτες ενεργότητας (BASDAI≤4). Η θεραπεία αρχίζει αμέσως μετά τη διάγνωση της ΑΣ διάρκειας >3μήνες. Επί σοβαρής ενεργού νόσου που έχουν αποτύχει τα ΜΣΑΦ ή/και τα DMARDs (επί περιφερικής προσβολής) ή/και οι εγχύσεις γλυκοκορτικοειδών (επί συμπτωματικής ενθεσίτιδας) χορηγούνται αντι-TNF παράγοντες. Η απάντηση στη θεραπεία εκτιμάται 12 εβδομάδες μετά από την έναρξη οπότε και ποσοτικοποιείται το αποτέλεσμα με αντικειμενικούς δείκτες (BASDAI). Αναποτελεσματική θεωρείται η θεραπεία όταν η βελτίωση του BASDAI είναι <50% ή <2 μονάδων σε κλίμακα 0-10. Επί αποτυχίας ενός αντί-ΤΝF παράγοντα (χορήγηση ≥12 εβδομάδες) θεωρείται αποδεκτή πρακτική η αλλαγή σε 2ο ή 3ο αντί-TNF παράγοντα (εναλλακτικά η αλλαγή μπορεί να γίνει σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης δυσανεξίας ή τοξικότητας της θεραπείας με τον χορηγούμενο βιολογικό παράγοντα).

Συνθήκη Εισαγωγής στο ΘΠΣ:
Αξονική Σπονδυλαρθρίτιδα διάρκειας > 3μηνών, ακτινολογικά επιβεβαιωμένη, με αξονική ή/και περιφερική προσβολή ή/και συμπτωματική ενθεσίτιδα.

Συνοδευτικά αρχεία:
08-007A._ΑΞΟΝΙΚΗ_ΣΠΟΝΔΥΛΑΡΘΡΙΤΙΔΑ.pdf Διαγνωστικός και θεραπευτικός αλγόριθμος


Τα κριτήρια ενεργότητας νόσου και η θεραπευτική αστοχία σε ΜΣΑΦ/DMARDs/τοπικά ενέσιμα γλυκοκορτικοειδή, ικανά για την έναρξη αγωγής με αντί-TNF παράγοντες, είναι:
• Τιμή BASDAI>4 (κλίμακα 0-10)
ΚΑΙ
• Θεραπευτική αποτυχία σε ΜΣΑΦ/DMARDs/τοπικά ενέσιμα γλυκοκορτικοειδή, η οποία ορίζεται ως εξής: 1. Όλοι οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν αποτύχει σε επαρκή θεραπευτική δοκιμή με ≥2 ΜΣΑΦ. Επαρκής θεραπευτική δοκιμή με ΜΣΑΦ είναι: I. η θεραπεία ≥1 μήνα συνολικά στις μέγιστες συνιστώμενες ή ανεκτές δόσεις, εκτός εάν υπάρχει αντένδειξη. II. η θεραπεία <1 μήνα λόγω δυσανεξίας, τοξικότητας ή αντενδείξεων. 2. Στους ασθενείς με περιφερική αρθρίτιδα θα πρέπει εκτός των ΜΣΑΦ να έχει αποτύχει και θεραπεία ≥3 μηνών (εκτός δυσανεξίας, τοξικότητας ή αντενδείξεων) με 1 από τα 2: I. Σουλφασαλαζίνη:3gr/ημέρα ή στη μέγιστη ανεκτή δόση. II. Μεθοτρεξάτη: ≥7,5 mg/εβδομάδα (προτιμώμενες δόσεις - στόχοι 15-25mg). 3. Στους ασθενείς με συμπτωματική ενθεσίτιδα θα πρέπει να έχουν αποτύχει ≥2 τοπικές εγχύσεις γλυκοκορτικοειδών (εάν δεν αντενδείκνυνται).

Webinar
Ομιλητής: Παναγιώτης Τρόντζας, Ρευματολόγος, Πρόεδρος Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας και Επαγγελματικής Ένωσης Ρευματολόγων Ελλάδος

Κωδικός ICD10 Περιγραφή Αγγλική περιγραφή
H20 Ιριδοκυκλίτιδα Iridocyclitis
H20.0 Οξεία και υποξεία ιριδοκυκλίτιδα Acute and subacute iridocyclitis
H20.1 Χρόνια ιριδοκυκλίτιδα Chronic iridocyclitis
H20.8 Άλλη ιριδοκυκλίτιδα Other iridocyclitis
H20.9 Ιριδοκυκλίτιδα, μη καθορισμένη. Iridocyclitis, unspecified
M07.2* Ψωριασική σπονδυλίτιδα (L40.5+ ) Psoriatic spondylitis
M07.4* Αρθρίτιδα στη νόσο του Crohn [τοπική εντερίτιδα] (K50.-+ ) Arthropathy in Crohn's disease [regional enteritis]
M07.5* Αρθρίτιδα στην ελκώδη κολίτιδα (K51.-+ ) Arthropathy in ulcerative colitis
M07.6* Άλλες εντεροπαθητικές αρθρίτιδες Other enteropathic arthropathies
M45 Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα #N/A
M46 Άλλες φλεγμονώδεις σπονδυλοαρθρίτιδες Other inflammatory spondylopathies
M46.0 Σπονδυλική ενθεσοπάθεια Spinal enthesopathy
M46.1 Ιερολαγονίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού Sacroiliitis, not elsewhere classified
M46.8 Άλλες καθορισμένες φλεγμονώδεις σπονδυλοαρθρίτιδες Other specified inflammatory spondylopathies
M46.9 Φλεγμονώδης σπονδυλοαρθρίτιδα, μη καθορισμένη Inflammatory spondylopathy, unspecified
M76.6 Τενοντίτιδα του Αχιλλείου τένοντα Achilles tendinitis
M76.9 Ενθεσοπάθεια του κάτω άκρου, μη καθορισμένη Enthesopathy of lower limb, unspecified
M77 Άλλες ενθεσοπάθειες Other enthesopathies
M77.8 Άλλες ενθεσοπάθειες, που δεν ταξινομούνται αλλού Other enthesopathies, not elsewhere classified


Σύμφωνα με τα κριτήρια ASAS Αξονική Σπονδυλαρθρίτιδα (ΣπΑ) έχουν όσοι ασθενείς (με ηλικία έναρξης νόσου <45 έτη) πάσχουν από οσφυλαγία ≥3 μήνες και παρουσιάζουν:
Ι. απεικονιστικά ιερολαγονίτιδα ΚΑΙ ≥1 από τα χαρακτηριστικά ΣπΑ: -Φλεγμονώδη οσφυαλγία -Αρθρίτιδα -Ενθεσίτιδα (Αχίλλειος) -Ραγοειδίτιδα -Δακτυλίτιδα -Ψωρίαση -Ν. Crohn’s/Ελκώδης κολίτιδα -Απάντηση στα ΜΣΑΦ -Οικογενειακό ιστορικό ΣπΑ -HLA-B27 -Αυξημένη CRP Ή ΙΙ. HLA-B27 ΚΑΙ ≥2 από τα παραπάνω χαρακτηριστικά ΣπΑ

Η Αξονική Σπονδυλαρθρίτιδα (ΑΣ) διακρίνεται σε νόσο με αξονική μόνον προσβολή και σε νόσο με συνυπάρχουσα περιφερική προσβολή ή/και ενθεσοπάθεια.

Θεραπευτικός στόχος είναι η χαμηλή ενεργότητα της νόσου όπως εκτιμάται με αντικειμενικούς δείκτες ενεργότητας (BASDAI≤4). Η θεραπεία αρχίζει αμέσως μετά τη διάγνωση της ΑΣ διάρκειας >3μήνες.

Επί σοβαρής ενεργού νόσου που έχουν αποτύχει τα ΜΣΑΦ ή/και τα DMARDs (επί περιφερικής προσβολής) ή/και οι εγχύσεις γλυκοκορτικοειδών (επί συμπτωματικής ενθεσίτιδας) χορηγούνται αντι-TNF παράγοντες.

Η απάντηση στη θεραπεία εκτιμάται 12 εβδομάδες μετά από την έναρξη οπότε και ποσοτικοποιείται το αποτέλεσμα με αντικειμενικούς δείκτες (BASDAI).

Αναποτελεσματική θεωρείται η θεραπεία όταν η βελτίωση του BASDAI είναι <50% ή <2 μονάδων σε κλίμακα 0-10.

Επί αποτυχίας ενός αντί-ΤΝF παράγοντα (χορήγηση ≥12 εβδομάδες) θεωρείται αποδεκτή πρακτική η αλλαγή σε 2ο ή 3ο αντί-TNF παράγοντα (εναλλακτικά η αλλαγή μπορεί να γίνει σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης δυσανεξίας ή τοξικότητας της θεραπείας με τον χορηγούμενο βιολογικό παράγοντα).

Συνθήκη Εισαγωγής στο ΘΠΣ:
Αξονική Σπονδυλαρθρίτιδα διάρκειας > 3μηνών, ακτινολογικά μη επιβεβαιωμένη (με ενδείξεις ιερολαγονίτιδας σε MRI), με αξονική ή/και περιφερική προσβολή ή/και συμπτωματική ενθεσίτιδα.

Συνοδευτικά αρχεία:
08-007B._ΑΞΟΝΙΚΗ_ΣΠΟΝΔΥΛΑΡΘΡΙΤΙΔΑ_MH_AKT._ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ.pdf Διαγνωστικός και θεραπευτικός αλγόριθμος


Τα κριτήρια ενεργότητας νόσου και η θεραπευτική αστοχία σε ΜΣΑΦ/DMARDs/τοπικά ενέσιμα γλυκοκορτικοειδή, ικανά για την έναρξη αγωγής με αντί-TNF παράγοντες, είναι:
• Τιμή BASDAI>4 (κλίμακα 0-10)
ΚΑΙ
• Θεραπευτική αποτυχία σε ΜΣΑΦ/DMARDs/τοπικά ενέσιμα γλυκοκορτικοειδή, η οποία ορίζεται ως εξής: 1. Όλοι οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν αποτύχει σε επαρκή θεραπευτική δοκιμή με ≥2 ΜΣΑΦ. Επαρκής θεραπευτική δοκιμή με ΜΣΑΦ είναι: I. η θεραπεία ≥1 μήνα συνολικά στις μέγιστες συνιστώμενες ή ανεκτές δόσεις, εκτός εάν υπάρχει αντένδειξη. II. η θεραπεία <1 μήνα λόγω δυσανεξίας, τοξικότητας ή αντενδείξεων. 2. Στους ασθενείς με περιφερική αρθρίτιδα θα πρέπει εκτός των ΜΣΑΦ να έχει αποτύχει και θεραπεία ≥3 μηνών (εκτός δυσανεξίας, τοξικότητας ή αντενδείξεων) με 1 από τα 2: I. Σουλφασαλαζίνη:3gr/ημέρα ή στη μέγιστη ανεκτή δόση. II. Μεθοτρεξάτη: ≥7,5 mg/εβδομάδα (προτιμώμενες δόσεις - στόχοι 15-25mg). 3. Στους ασθενείς με συμπτωματική ενθεσίτιδα θα πρέπει να έχουν αποτύχει ≥2 τοπικές εγχύσεις γλυκοκορτικοειδών (εάν δεν αντενδείκνυνται).

Webinar

Ομιλητής: Παναγιώτης Τρόντζας, Ρευματολόγος, Πρόεδρος Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας και Επαγγελματικής Ένωσης Ρευματολόγων Ελλάδος

Κωδικός ICD10 Περιγραφή Αγγλική περιγραφή
H20 Ιριδοκυκλίτιδα Iridocyclitis
H20.0 Οξεία και υποξεία ιριδοκυκλίτιδα Acute and subacute iridocyclitis
H20.1 Χρόνια ιριδοκυκλίτιδα Chronic iridocyclitis
H20.8 Άλλη ιριδοκυκλίτιδα Other iridocyclitis
H20.9 Ιριδοκυκλίτιδα, μη καθορισμένη. Iridocyclitis, unspecified
M07.2* Ψωριασική σπονδυλίτιδα (L40.5+ ) Psoriatic spondylitis
M07.4* Αρθρίτιδα στη νόσο του Crohn [τοπική εντερίτιδα] (K50.-+ ) Arthropathy in Crohn's disease [regional enteritis]
M07.5* Αρθρίτιδα στην ελκώδη κολίτιδα (K51.-+ ) Arthropathy in ulcerative colitis
M07.6* Άλλες εντεροπαθητικές αρθρίτιδες Other enteropathic arthropathies
M45 Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα #N/A
M46 Άλλες φλεγμονώδεις σπονδυλοαρθρίτιδες Other inflammatory spondylopathies
M46.0 Σπονδυλική ενθεσοπάθεια Spinal enthesopathy
M46.1 Ιερολαγονίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού Sacroiliitis, not elsewhere classified
M46.8 Άλλες καθορισμένες φλεγμονώδεις σπονδυλοαρθρίτιδες Other specified inflammatory spondylopathies
M46.9 Φλεγμονώδης σπονδυλοαρθρίτιδα, μη καθορισμένη Inflammatory spondylopathy, unspecified
M76.6 Τενοντίτιδα του Αχιλλείου τένοντα Achilles tendinitis
M76.9 Ενθεσοπάθεια του κάτω άκρου, μη καθορισμένη Enthesopathy of lower limb, unspecified
M77 Άλλες ενθεσοπάθειες Other enthesopathies
M77.8 Άλλες ενθεσοπάθειες, που δεν ταξινομούνται αλλού Other enthesopathies, not elsewhere classified


Εκφράζεται κυρίως ως:
1. Ασυμπτωματική υπερουριχαιμία
2. Ουρική αρθρίτιδα που διακρίνεται σε:
o Οξεία ουρική αρθρίτιδα
o Νόσο των μεσοδιαστημάτων των κρίσεων
o Χρόνια τοφώδη αρθρίτιδα
3. Νεφρική νόσο που περιλαμβάνει:
o Νεφρολιθίαση
o Ουρική νεφροπάθεια
o Οξεία αποφρακτική ουροπάθεια (όπως επί συνδρόμου λύσης των όγκων)
• Η θεραπεία της ουρικής νόσου δεν ταυτίζεται με τη θεραπεία της υπερουριχαιμίας (ΘΠΣ 08-010) και αντιστρόφως.

• Η θεραπευτική αντιμετώπιση της ουρικής αρθρίτιδας περιλαμβάνει φαρμακευτικά και μη φαρμακευτικά μέτρα.
• Η φαρμακευτική θεραπεία έχει στόχο:
α. τον τερματισμό της οξείας κρίσης β. την προφύλαξη από περαιτέρω κρίσεις γ. θεραπεία της υπερουριχαιμίας (ΘΠΣ 08-010)
• Η θεραπεία της κρίσης αρχίζει άμεσα με τη χορήγηση Μη Στεροειδούς Αντιφλεγμονώδους Φαρμάκου (ΜΣΑΦ) ή εναλλακτικά με Κολχικίνη ή με Γλυκοκορτικοειδή (επί αντένδειξης ή δυσανεξίας στα ΜΣΑΦ). Επί ανεπαρκούς θεραπευτικής απάντησης σε 24 ώρες γίνεται αλλαγή θεραπευτικού παράγοντα ή συνδυασμοί.
• Σε βαριές μορφές ανθεκτικής στη θεραπεία χρόνιας τοφώδους ουρικής αρθρίτιδας (τουλάχιστον 3 επεισόδια ανθεκτικών κρίσεων το προηγούμενο έτος) και εφόσον έχουν ακολουθηθεί πιστά οι οδηγίες του 1ου βήματος μπορεί να χορηγηθεί Βιολογικός Παράγοντας.

Συνθήκη Εισαγωγής στο ΘΠΣ:
Διάγνωση της κρίσης οξείας ουρικής αρθρίτιδας όπως προκύπτει από το ιστορικό και την κλινική εικόνα.
Δεν είναι απαραίτητη για τη διάγνωση η ανεύρεση κρυστάλλων ουρικού μονονατρίου στο μικροσκόπιο πολωμένου φωτός στο αρθρικό υγρό ή στο αναρροφηθέν δείγμα τόφου

Συνοδευτικά αρχεία:
08-009Α._ΟΥΡΙΚΗ_ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ_ΚΡΙΣΕΩΝ.pdf Διαγνωστικός και θεραπευτικός αλγόριθμος


Η μη φαρμακευτική αντιμετώπιση της ουρικής νόσου περιλαμβάνει:
o Δίαιτα και αλλαγή τρόπου ζωής
o Αντιμετώπιση πιθανών πρωτοπαθών αιτίων
o Αντιμετώπιση των συννοσηροτήτων
o Αποφυγή ορισμένων φαρμάκων και άλλων μηχανισμών πυροδότησης της κρίσης

Webinar Ομιλητής: Παναγιώτης Τρόντζας, Ρευματολόγος, Πρόεδρος Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας και Επαγγελματικής Ένωσης Ρευματολόγων Ελλάδος

Κωδικός ICD10 Περιγραφή Αγγλική περιγραφή
M10 Ουρική αρθρίτιδα Gout
M10.0 Ιδιοπαθής ουρική αρθρίτιδα Idiopathic gout
M10.1 Ουρική αρθρίτιδα που προκαλείται από μόλυβδο Lead-induced gout
M10.2 Φαρμακευτική ουρική αρθρίτιδα Drug-induced gout
M10.3 Ουρική αρθρίτιδα που οφείλεται σε βλάβη της νεφρικής λειτουργίας Gout due to impairment of renal function
M10.4 Άλλη δευτεροπαθής ουρική αρθρίτιδα Other secondary gout
M10.9 Ουρική αρθρίτιδα, μη καθορισμένη Gout, unspecified


Εκφράζεται κυρίως ως:
1. Ασυμπτωματική υπερουριχαιμία
2. Ουρική αρθρίτιδα που διακρίνεται σε:
o Οξεία ουρική αρθρίτιδα
o Νόσο των μεσοδιαστημάτων των κρίσεων
o Χρόνια τοφώδη αρθρίτιδα
3. Νεφρική νόσο που περιλαμβάνει:
o Νεφρολιθίαση
o Ουρική νεφροπάθεια
o Οξεία αποφρακτική ουροπάθεια (όπως επί συνδρόμου λύσης των όγκων)
• Η θεραπεία της ουρικής νόσου δεν ταυτίζεται με τη θεραπεία της υπερουριχαιμίας (ΘΠΣ 08-010) και αντιστρόφως.

• Η θεραπεία της ουρικής αρθρίτιδας συνίσταται σε μη φαρμακευτικά μέτρα και σε φαρμακευτικά μέτρα με στόχο τον τερματισμό της οξείας κρίσης, την προφύλαξη από περαιτέρω κρίσεις και τη θεραπεία της υπερουριχαιμίας (ΘΠΣ 08-010).
• Η πρόληψη από τις επόμενες κρίσεις αρχίζει μαζί ή ακολουθεί τη θεραπεία της οξείας κρίσης ουρικής αρθρίτιδας και διαρκεί τουλάχιστον 6 μήνες (ή 3 μήνες μετά την επίτευξη του στόχου του ουρικού οξέος για τους ασθενείς χωρίς τόφους) και επιτυγχάνεται με τη χορήγηση χαμηλή δόσης Κολχικίνης ή εναλλακτικά με χαμηλές δόσεις ΜΣΑΦ (σε συνδυασμό με γαστροπροστασία, όπου ενδείκνυται).
• Eφόσον η Κολχικίνη και τα ΜΣΑΦ δεν είναι ανεκτά, αντενδείκνυνται ή είναι αναποτελεσματικά μπορούν να χορηγηθούν μικρές δόσεις Γλυκοκορτικοειδών από του στόματος καθημερινά έως 6 μήνες.

Συνθήκη Εισαγωγής στο ΘΠΣ:
Διάγνωση της κρίσης οξείας ουρικής αρθρίτιδας όπως προκύπτει από το ιστορικό και την κλινική εικόνα.
Δεν είναι απαραίτητη για τη διάγνωση η ανεύρεση κρυστάλλων ουρικού μονονατρίου στο μικροσκόπιο πολωμένου φωτός στο αρθρικό υγρό ή στο αναρροφηθέν δείγμα τόφου

Συνοδευτικά αρχεία:
08-009Β._ΟΥΡΙΚΗ_ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ-ΠΡΟΛΗΨΗ.pdf Διαγνωστικός και θεραπευτικός αλγόριθμος

Η μη φαρμακευτική αντιμετώπιση της ουρικής νόσου περιλαμβάνει:
- Δίαιτα και αλλαγή τρόπου ζωής
- Αντιμετώπιση πιθανών πρωτοπαθών αιτίων
- Αντιμετώπιση των συννοσηροτήτων
- Αποφυγή ορισμένων φαρμάκων και άλλων μηχανισμών πυροδότησης της κρίσης

Webinar
Ομιλητής: Παναγιώτης Τρόντζας, Ρευματολόγος, Πρόεδρος Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας και Επαγγελματικής Ένωσης Ρευματολόγων Ελλάδος

Κωδικός ICD10 Περιγραφή Αγγλική περιγραφή
M10 Ουρική αρθρίτιδα Gout
M10.0 Ιδιοπαθής ουρική αρθρίτιδα Idiopathic gout
M10.1 Ουρική αρθρίτιδα που προκαλείται από μόλυβδο Lead-induced gout
M10.2 Φαρμακευτική ουρική αρθρίτιδα Drug-induced gout
M10.3 Ουρική αρθρίτιδα που οφείλεται σε βλάβη της νεφρικής λειτουργίας Gout due to impairment of renal function
M10.4 Άλλη δευτεροπαθής ουρική αρθρίτιδα Other secondary gout
M10.9 Ουρική αρθρίτιδα, μη καθορισμένη Gout, unspecified


Η Ρευματοειδής αρθρίτιδα (ΡΑ) είναι μια συστηματική φλεγμονώδης νόσος, η οποία πρωτίστως εκδηλώνεται στον αρθρικό υμένα. Η σοβαρότητα της ΡΑ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, κυμαινόμενο από αυτοπεριοριζόμενη έως χρόνια εξελισσόμενη νόσο, προκαλώντας ποικίλου βαθμού αρθρική καταστροφή και κλινικά εμφανή εξωαρθρική προσβολή οργάνων. Η καταστολή της ενεργότητας της νόσου απαιτεί δια βίου φαρμακευτική αγωγή και συχνή (ανά 1-3 μήνες) κλινικο-εργαστηριακή παρακολούθηση και αντιμετώπιση ή προφύλαξη από επιπλοκές του νοσήματος, συννοσηρότητες, ανάπτυξη παραγόντων κινδύνου για νοσήματα φθοράς ή ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων που λαμβάνονται. Στόχος της θεραπείας είναι η επίτευξη ύφεσης ή χαμηλής ενεργότητας νόσου (DAS28≤3,2) όσο το δυνατό νωρίτερα (3-6 μήνες). Εάν ο στόχος δεν επιτυγχάνεται, η θεραπεία πρέπει να τροποποιείται μετά από συχνή και αυστηρή παρακολούθηση. Η θεραπεία με συνθετικά τροποποιητικά της νόσου φάρμακα (DMARDs: μεθοτρεξάτη, λεφλουνομίδη, σουλφασαλαζίνη, υδροξυχλωροκίνη, κυκλοσπορίνη) πρέπει να αρχίζει ταυτόχρονα με την διάγνωση της ΡΑ (πιθανά μαζί με γλυκοκορτικοειδή σε μικρές ημερήσιες δόσεις). Εάν η νόσος παραμένει ενεργός με βάση αντικειμενικούς δείκτες (DAS8) ή/και υπάρχουν δυσμενείς προγνωστικοί παράγοντες και μετά θεραπεία ≥3 μηνών με συνθετικά DMARDs ή συνδυασμούς τους, προστίθεται βιολογικός παράγοντας. Επί αποτυχίας ενός βιολογικού παράγοντα (χορήγηση ≥16 εβδομάδες) θεωρείται αποδεκτή πρακτική η αλλαγή σε άλλο βιολογικό παράγοντα (εναλλακτικά η αλλαγή μπορεί να γίνει σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης δυσανεξίας ή τοξικότητας της θεραπείας με τον χορηγούμενο βιολογικό παράγοντα).

Συνθήκη Εισαγωγής στο ΘΠΣ:
Διάγνωση της ΡΑ με σημεία και συμπτώματα που διαρκούν 12 μήνες ή περισσότερο.

Συνοδευτικά αρχεία:
08-006A._ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ_AΡΘΡΙΤΙΔΑ_ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ.pdf Διαγνωστικός και θεραπευτικός αλγόριθμος


Ως δυσμενείς προγνωστικοί παράγοντες για την έναρξη θεραπείας με βιολογικούς παράγοντες στη ΡΑ μετά την αποτυχία της θεραπευτικής δοκιμής με DMARDs, θεωρούνται: o Η παρουσία ρευματοειδούς παράγοντα ή αντί-CCP αντισωμάτων o Η παρουσία διαβρώσεων στα άκρα χέρια ή πόδια σε απλή ακτινογραφία o HAQ>1 o Η προσβολή μεγάλων αρθρώσεων o Η εξωαρθρική νόσος

Webinar
Ομιλητής: Παναγιώτης Τρόντζας, Ρευματολόγος, Πρόεδρος Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας και Επαγγελματικής Ένωσης Ρευματολόγων Ελλάδος

Κωδικός ICD10 Περιγραφή Αγγλική περιγραφή
M05 Οροθετική ρευματοειδής αρθρίτιδα Seropositive rheumatoid arthritis
M05.0 Σύνδρομο Felty Felty's syndrome
M05.1 Ρευματοειδής πνευμονοπάθεια (J99.0*) Rheumatoid lung disease
M05.2 Ρευματοειδής αγγειΐτιδα Rheumatoid vasculitis
M05.3 Ρευματοειδής αρθρίτιδα με συμμετοχή άλλων οργάνων και συστημάτων Rheumatoid arthritis with involvement of oth organs and sys
M05.8 Άλλη οροθετική ρευματοειδής αρθρίτιδα Other seropositive rheumatoid arthritis
M05.9 Οροθετική ρευματοειδής αρθρίτιδα, μη καθορισμένη Seropositive rheumatoid arthritis, unspecified
M06 Άλλη ρευματοειδής αρθρίτιδα Other rheumatoid arthritis
M06.0 Οροαρνητική ρευματοειδής αρθρίτιδα Seronegative rheumatoid arthritis
M06.1 Νόσος του Still με έναρξη στην ενήλικη ζωή Adult-onset Still's disease
M06.4 Φλεγμονώδης πολυαρθρίτιδα Inflammatory polyarthropathy
M06.8 Άλλη καθορισμένη ρευματοειδής αρθρίτιδα Other specified rheumatoid arthritis
M06.9 Ρευματοειδής αρθρίτιδα, μη καθορισμένη Rheumatoid arthritis, unspecified


Η Ρευματοειδής αρθρίτιδα (ΡΑ) είναι μια συστηματική φλεγμονώδης νόσος, η οποία πρωτίστως εκδηλώνεται στον αρθρικό υμένα. Η σοβαρότητα της ΡΑ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, κυμαινόμενο από αυτοπεριοριζόμενη έως χρόνια εξελισσόμενη νόσο, προκαλώντας ποικίλου βαθμού αρθρική καταστροφή και κλινικά εμφανή εξωαρθρική προσβολή οργάνων.

Η καταστολή της ενεργότητας της νόσου απαιτεί δια βίου φαρμακευτική αγωγή και συχνή κλινικο-εργαστηριακή παρακολούθηση και αντιμετώπιση ή προφύλαξη από επιπλοκές του νοσήματος, συννοσηρότητες, ανάπτυξη παραγόντων κινδύνου για νοσήματα φθοράς ή ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων που λαμβάνονται.

Στόχος της θεραπείας είναι η επίτευξη ύφεσης ή χαμηλής ενεργότητας νόσου (DAS28≤3,2) όσο το δυνατό νωρίτερα (3-6 μήνες). Εάν ο στόχος δεν επιτυγχάνεται, η θεραπεία πρέπει να τροποποιείται μετά από συχνή και αυστηρή παρακολούθηση.

Η θεραπεία με συνθετικά τροποποιητικά της νόσου φάρμακα (DMARDs: μεθοτρεξάτη, λεφλουνομίδη, σουλφασαλαζίνη, υδροξυχλωροκίνη, κυκλοσπορίνη) πρέπει να αρχίζει ταυτόχρονα με την διάγνωση της ΡΑ (πιθανά μαζί με γλυκοκορτικοειδή σε μικρές ημερήσιες δόσεις).

Εάν σε 3 μήνες δεν επιτευχθεί ο στόχος με βάση αντικειμενικούς δείκτες (όπως ο δείκτης DAS8) με τη χορήγηση του πρώτου DMARD και εφόσον υπάρχουν δυσμενείς προγνωστικοί παράγοντες, προστίθεται βιολογικός παράγοντας. Αν δεν υπάρχουν δυσμενείς προγνωστικοί παράγοντες μπορεί να γίνει αλλαγή σε άλλο DMARD ή να γίνει συνδυασμός DMARDs.

Επί αποτυχίας ενός βιολογικού παράγοντα (χορήγηση ≥16 εβδομάδες) θεωρείται αποδεκτή πρακτική η αλλαγή σε άλλο βιολογικό παράγοντα (εναλλακτικά η αλλαγή μπορεί να γίνει σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης δυσανεξίας ή τοξικότητας της θεραπείας με τον χορηγούμενο βιολογικό παράγοντα).

Συνθήκη Εισαγωγής στο ΘΠΣ:
Διάγνωση της ΡΑ με σημεία και συμπτώματα που διαρκούν λιγότερο από 12 μήνες.

Συνοδευτικά αρχεία:
08-006B._ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ_ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ_ΠΡΩΙΜΗ.pdf Διαγνωστικός και θεραπευτικός αλγόριθμος


Ως δυσμενείς προγνωστικοί παράγοντες για την έναρξη θεραπείας με βιολογικούς παράγοντες στη ΡΑ μετά την αποτυχία της θεραπευτικής δοκιμής με DMARDs, θεωρούνται: o Η παρουσία ρευματοειδούς παράγοντα ή αντί-CCP αντισωμάτων o Η παρουσία διαβρώσεων στα άκρα χέρια ή πόδια σε απλή ακτινογραφία o HAQ>1 o Η προσβολή μεγάλων αρθρώσεων o Η εξωαρθρική νόσος

Webinar

Ομιλητής: Παναγιώτης Τρόντζας, Ρευματολόγος, Πρόεδρος Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας και Επαγγελματικής Ένωσης Ρευματολόγων Ελλάδος

Κωδικός ICD10 Περιγραφή Αγγλική περιγραφή
M05 Οροθετική ρευματοειδής αρθρίτιδα Seropositive rheumatoid arthritis
M05.0 Σύνδρομο Felty Felty's syndrome
M05.1 Ρευματοειδής πνευμονοπάθεια (J99.0*) Rheumatoid lung disease
M05.2 Ρευματοειδής αγγειΐτιδα Rheumatoid vasculitis
M05.3 Ρευματοειδής αρθρίτιδα με συμμετοχή άλλων οργάνων και συστημάτων Rheumatoid arthritis with involvement of oth organs and sys
M05.8 Άλλη οροθετική ρευματοειδής αρθρίτιδα Other seropositive rheumatoid arthritis
M05.9 Οροθετική ρευματοειδής αρθρίτιδα, μη καθορισμένη Seropositive rheumatoid arthritis, unspecified
M06 Άλλη ρευματοειδής αρθρίτιδα Other rheumatoid arthritis
M06.0 Οροαρνητική ρευματοειδής αρθρίτιδα Seronegative rheumatoid arthritis
M06.1 Νόσος του Still με έναρξη στην ενήλικη ζωή Adult-onset Still's disease
M06.4 Φλεγμονώδης πολυαρθρίτιδα Inflammatory polyarthropathy
M06.8 Άλλη καθορισμένη ρευματοειδής αρθρίτιδα Other specified rheumatoid arthritis
M06.9 Ρευματοειδής αρθρίτιδα, μη καθορισμένη Rheumatoid arthritis, unspecified


Η νόσος εμφανίζεται με πολλές μορφές, που περιλαμβάνουν μονοαρθρίτδα, ασύμμετρη ολιγοαρθρίτιδα, συμμετρική πολυαρθρίτιδα, ακρωτηριαστική αρθρίτιδα, ενθεσοπάθεια ή αξονική νόσο. • Σε ασθενείς με μόνον αξονική προσβολή (ιερολαγονίτιδα ή σπονδυλαρθρίτιδα με ή χωρίς συμπτωματική ενθεσίτιδα) ακολουθείται το ΘΠΣ της Αξονικής Σπονδυλαρθρίτιδας (08-007).

• Η ΨΑ με προσβολή περιφερικών αρθρώσεων αντιμετωπίζεται όπως η Ρευματοειδής Αρθρίτιδα με τη χορήγηση DMARDs (μεθοτρεξάτη, λεφλουνομίδη, σουλφασαλαζίνη, κυκλοσπορίνη) αμέσως μετά τη διάγνωση με στόχο της βελτίωση του δείκτη PsARC.
• Εάν παραμένουν >3 διογκωμένες και >3 ευαίσθητες αρθρώσεις, παρά την επαρκή θεραπευτική δοκιμή με DMARDs για ≥12 εβδομάδες χορηγούνται βιολογικοί παράγοντες.
• Η απάντηση στη θεραπεία με βιολογικό παράγοντα εκτιμάται στις 16 εβδομάδες οπότε και ποσοτικοποιείται το αποτέλεσμα με τη μεταβολή του δείκτη PsARC.
• Κλινική απάντηση με βάση τον δείκτη PsARC ορίζεται ως η βελτίωση σε 2 από τις 4 εκτιμώμενες παραμέτρους (μία από τις οποίες πρέπει να είναι ο αριθμός των διογκωμένων ή ευαίσθητων αρθρώσεων) χωρίς επιδείνωση σε καμία από τις παραμέτρους.
• Επί αποτυχίας ενός βιολογικού παράγοντα (χορήγηση ≥16 εβδομάδες) θεωρείται αποδεκτή πρακτική η αλλαγή σε 2ο ή 3ο βιολογικού παράγοντα (εναλλακτικά η αλλαγή μπορεί να γίνει σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης δυσανεξίας ή τοξικότητας της θεραπείας με το χορηγούμενο βιολογικό παράγοντα).

Συνθήκη Εισαγωγής στο ΘΠΣ:
Διάγνωση της ΨΑ με σημεία και συμπτώματα περιφερικής αρθρίτιδας.

Συνοδευτικά αρχεία:
08-008._ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ_ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ_ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ_ΠΡΟΣΒΟΛH.pdf Διαγνωστικός και θεραπευτικός αλγόριθμος


• Ο δείκτης βελτίωσης με τη θεραπεία PsARC (Psoriatic Arthritis Response Criteria) υπολογίζεται από τις εξής παραμέτρους:
1. Γνώμη ασθενούς (0-5)
2. Γνώμη ιατρού (0-5)
3. Αριθμός των διογκωμένων αρθρώσεων
4. Αριθμός των ευαίσθητων αρθρώσεων.
• Στις παραμέτρους 1 και 2 βελτίωση είναι η ελάττωση κατά 1 και επιδείνωση η αύξηση κατά 1 σε κλίμακα (0-5). Στις παραμέτρους 3 και 4 βελτίωση ή επιδείνωση είναι η μεταβολή κατά 30%.

Webinar

Ομιλητής: Παναγιώτης Τρόντζας, Ρευματολόγος, Πρόεδρος Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας και Επαγγελματικής Ένωσης Ρευματολόγων Ελλάδος

Κωδικός ICD10 Περιγραφή Αγγλική περιγραφή
H20 Ιριδοκυκλίτιδα Iridocyclitis
H20.0 Οξεία και υποξεία ιριδοκυκλίτιδα Acute and subacute iridocyclitis
H20.1 Χρόνια ιριδοκυκλίτιδα Chronic iridocyclitis
H20.8 Άλλη ιριδοκυκλίτιδα Other iridocyclitis
H20.9 Ιριδοκυκλίτιδα, μη καθορισμένη. Iridocyclitis, unspecified
L40.5+ Ψωριασική αρθροπάθεια (M07.0-M07.3*, M09.0*) #N/A
M07* Ψωριασικές και εντεροπαθητικές αρθρίτιδες Psoriatic and enteropathic arthropathies
M07.0* Άπω μεσοφαλαγγική ψωριασική αρθρίτιδα (L40.5+ ) Distal interphalangeal psoriatic arthropathy
M07.1* Βαριά παραμορφωτική πολυαρθρίτιδα (L40.5+ ) Arthritis mutilans
M07.3* Άλλες ψωριασικές αρθρίτιδες (L40.5+ ) Other psoriatic arthropathies
M07.4* Αρθρίτιδα στη νόσο του Crohn [τοπική εντερίτιδα] (K50.-+ ) Arthropathy in Crohn's disease [regional enteritis]
M07.5* Αρθρίτιδα στην ελκώδη κολίτιδα (K51.-+ ) Arthropathy in ulcerative colitis
M07.6* Άλλες εντεροπαθητικές αρθρίτιδες Other enteropathic arthropathies
M76.6 Τενοντίτιδα του Αχιλλείου τένοντα Achilles tendinitis
M76.9 Ενθεσοπάθεια του κάτω άκρου, μη καθορισμένη Enthesopathy of lower limb, unspecified
M77 Άλλες ενθεσοπάθειες Other enthesopathies
M77.8 Άλλες ενθεσοπάθειες, που δεν ταξινομούνται αλλού Other enthesopathies, not elsewhere classified