Θεραπευτικό Πρωτόκολλο Συνταγογράφησης (ΘΠΣ)

Ως Θεραπευτικό Πρωτόκολλο ορίζεται η δέσμη οδηγιών διάγνωσης και θεραπείας μίας νόσου, με βάση τα πορίσματα και την κλινική εφαρμογή της ιατρικής επιστήμης.

Ένα Θεραπευτικό Πρωτόκολλο Συνταγογράφησης (ΘΠΣ) είναι μια δομημένη, πλήρης, συνεκτική και επιστημονικά τεκμηριωμένη περιγραφή της φαρμακευτικής αντιμετώπισης μιας συγκεκριμένης νόσου ή παθολογικής κατάστασης.

Με πρωτοβουλία της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών τα Θεραπευτικά Πρωτόκολλα Συνταγογράφησης αποτυπώθηκαν σε μια δομημένη ψηφιακή μορφή, κατάλληλη για μηχανογραφική επεξεργασία και ενσωμάτωση σε άλλες ηλεκτρονικές εφαρμογές (όπως η εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και η εφαρμογή των KEN/DRGs).