Εκπαιδευτικό υλικό - Πρωτόκολλα οστεοπόρωσης

Στις γενικές πληροφορίες των πρωτοκόλλων οστεοπόρωσης προστέθηκε εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και ειδικές ενδείξεις φαρμάκων.